­
Loading...

AKTUALNOŚCI

304, 2016
 • baloons

By |Kwiecień 3rd, 2016|0 Comments

2 kwietnia obchodzimy światowy dzień autyzmu. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Ogólnoświatowa inicjatywa "Na niebiesko dla autyzmu" rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. W tym dniu zachęcam aby przyłączyć się do akcji i ubrać się na niebiesko 

304, 2016

By |Kwiecień 3rd, 2016|0 Comments

Zachęcam do zapoznania się z artykułem Autyzm, i co dalej? Autyzm, i co dalej? Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Oznacza to, że obejmuje szereg nieprawidłowości w rozwoju. Obecnie coraz wcześniej wykrywa się całościowe zaburzenia rozwojowe. Pomimo tego, że obraz kliniczny jest jasno określony, jeśli chodzi o objawy, to funkcjonowanie poszczególnych osób, u których wykryto autyzm różni [...]

O MNIE

Moje zdjęcie w profilu

Anna Bereżecka-Pieńkos
Anna Bereżecka-PieńkosEkonomista, Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta Behawioralny

Moja historia

Moja przygoda z młodzieżą i dziećmi zaczęła się ponad 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy rozpoczęłam pracę jako nauczyciel stażysta ekonomii, w szkole średniej. Następnie przez okres 2 lat pracowałam jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w specjalnej szkole zawodowej w Szczecinie z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Po likwidacji szkoły trafiłam do prywatnego przedszkola gdzie na początku pracowałam na grupie maluszków ( od 6 miesięcy do 1 roku życia), następnie przeniesiono mnie na grupę starszaków, z którymi wspólnie się bawiliśmy, pokonywaliśmy pierwsze trudności, a także uczyliśmy się . Pracowałam również jako nauczyciel i wychowawca w specjalnym gimnazjum z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i autyzmem. Obecnie od ponad czterech lat pracuję w przedszkolu z dziećmi z autyzmem.

Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, licencjat zarządzanie i marketing.
Politechnika Koszalińska, Studia Podyplomowe, na kierunku pedagogika.
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, dyplom magistra ekonomii.
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Studia podyplomowe, dyplom w specjalności oligofrenopedagogika.
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Studia podyplomowe, dyplom w specjalności Pedagogika specjalna – kształcenie integracyjne.
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, dyplom w specjalności pedagogika przedszkolna.
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej : Certyfikat terapeuta behawioralny
W celu u zyskania licencji terapeuty behawioralnego odbyłam kursy:
Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
Tworzenie środowiska terapeutycznego
Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania
Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w grupie rówieśniczej
Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej
Staż zawodowy w wymiarze 120 godzin w Filii Nr 1 SP Nr 6 w ZSOSW Nr 4 w Krakowie
50 godzin pracy terapeutycznej pod superwizją superwizor p. Teresa Mayer
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, kurs kierowników wycieczek szkolnych.
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Pułapki oceniania – formułowanie opinii dotyczących osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Integracyjne Centrum Treningowe, – Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – stopień I.
STIMULUS Małgorzata Pieńkowska, Warszawa, Praca z uczniem z zespołem FAS.
WSiP, Monitorowanie osiągnięć uczniów w procesie dydaktycznym w zakresie wymagań egzaminacyjnych.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Empiria, Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
Pyramid Educational Consultants of Poland – Szkolenie Podstawowe PECS.
Pyramid Educational Consultants of Poland -Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych.
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świąteczne ozdoby ze słomki.
Wydawnictwo MAC Edukacja i Juka.
Zmiany w Oświacie a potrzeby edukacyjne współczesnego ucznia.
Fundacja Scolar Warszawa, VB- MAPP.
Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR, Wrocław, Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych.
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Jak pomóc dziecku z problemami manualnymi. Terapia ręki na zajęciach w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zabawa z papierem. Wybrane techniki papieroplastyki stosowane w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kolor i barwa.

OFERTA

Terapia indywidualna ABA (terapia behawioralna)

 • zajęcia realizowane są po odbyciu diagnozy funkcjonalnej dziecka.
 • w trakcie zajęć realizowany jest indywidualny program terapeutyczny, który tworzy terapeuta na podstawie diagnozy funkcjonalnej i na bieżąco podczas kolejnych spotkań modyfikuje
 • Program dziecka będzie obejmował rozwijanie tych umiejętności, które dotąd w rozwoju dziecka się nie pojawiły i ich brak stanowi istotny problem dla rodziny i samego dziecka.

Usprawnianie ręki i umiejętności grafomotorycznych polecamy, gdy dziecko ma trudności:

 • z pisaniem, rysowaniem, kolorowaniem
 • szeroko pojętą komunikacją
 • w czynnościach samoobsługowych – picie z kubka, wiązanie sznurówek, zapinanie guzików
 • orientacji w schemacie ciała
 • współpracy i pracy w grupie
 • w świadomości przestrzeni i działania w niej
 • z lateralizacją
 • z zakresu motoryki dużej – niezręczność ruchowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • z koncentracją i uwagi.

Trening umiejętności społecznych ma na celu:

 • poznawanie i doskonalenie umiejętności społecznych
 • kształtowanie zdolności komunikacyjnych
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • nabywanie sprawności wykorzystania umiejętności społecznych w sytuacjach rzeczywistych
 • modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu, w grupach 4-6 osobowych. Dzieci w grupach dobierane są na podstawie ich wieku oraz poziomu funkcjonowania. Zajęcia prowadzi dwóch terapeutów.

Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, które mają na celu:

 • stymulujące rozwój dziecka
 • przygotowanie do nauki w pierwszej klasie
 • rozwijanie kreatywności u dziecka
 • naukę czekania na swoją kolej
 • nazywanie i kontrolowanie emocji oraz dostrzeganie emocji u innych rówieśników
 • rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy z rówieśnikami.

SZKOLENIA

PARTNERZY

KONTAKT

GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY „URWIS”
TELEFON: 695 633 202
ADRES: UL. TOKARSKA 4/2 SZCZECIN
NIP: 253-014-43-28
REGON: 362851683
ania@urwis.szczecin.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

CENNIK

Terapia indywidualna 1godz/ 50 zł

Tus 1 godz/ 40zl

Zajęcia grupowe usprawniające rękę i grafomotoryki 1godz/ 40 zł

Usprawnianie ręki i umiejętności grafomotorycznych indywidualne 30zł/ 0,5godz, 50zł/1godz.

Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków 50 min: indywidualne: 40 zł, w parach: 25 zł/os.

 

KONTAKT